Dag van de Openbare Ruimte - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Dag van de Openbare Ruimte

Op 28 en 29 september 2016 vindt in de Jaarbeurs Utrecht De Dag van de Openbare plaats. Dit evenement is er voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte. Centraal staan de laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

Wat is een Openbare Ruimte?

Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht, maar ook andere vrij toegankelijke gebouwen kunnen tot de openbare ruimte worden gerekend. Denk bijvoorbeeld aan overheidsgebouwen en publieke instellingen.

Vanwege het open karakter van deze gebieden vinden in deze ruimtes veel van de dagelijkse activiteiten van een samenleving plaats. Deze ruimtes hebben een grote maatschappelijke meerwaarde. Daarom is een goed ontwerp van belang en dat na de realisatie een ruimte goed beheerd en onderhouden wordt.

Openbare ruimte is een breed begrip, want daaronder vallen:

– advies & beheer

– landschapsarchitectuur

– bestrating

– spelen

– groen

– ondergronds

Het belang van groenbeheer

Groen in de stad zorgt voor meetbare positieve effecten http://degroenestad.nl/downloads/groen-loont. Inmiddels is bekend dat een groene ruimte mensen gezonder maakt, sociale contacten bevordert en ook grote positieve economische invloed heeft. Nuttige effecten van (openbaar) groen zijn bijvoorbeeld het opvangen van fijnstof en luchtverontreiniging. Groen produceert zuurstof en legt CO2 vast.

Daarnaast speelt groen een belangrijke rol bij geestelijke en fysieke volksgezondheid. Zo stimuleren parken stimuleren beweging en blijkt dat mensen zich er prettig voelen. Dit heeft een positief effect op bijvoorbeeld stress. Voorwaarde is wel dat de omgeving aantrekkelijk is en blijft. Daarom zijn gedegen onderhoud en beheer van deze openbare groene ruimte erg belangrijk.

Het spanningsveld tussen mens en boom

Een belangrijk onderdeel van groenbeheer is boomverzorging. Boomverzorging vindt altijd plaats op het spanningsveld tussen mens en boom: de plaats waar mensen en bomen samen de ruimte delen. Veiligheid is daarbij een belangrijke drijfveer, voor zowel mens als boom. Om ze samen te kunnen laten leven, kijkt de boomverzorger naar de manier waarop de boom groeit, verwijdert risicovolle en gevaarlijke takken, snoeit enz.

PCbomen ook op de beurs

Wij staan met een team van Praktijk Centrum Bomen ook op de beurs De Dag van de Openbare Ruimte. U vindt ons op stand 2.1.27, sector Groen. Onze specialismen zijn boom-, groen-, bos- en natuurbeheer. Boomverzorging staat hierin centraal, maar wij houden ons ook bezig met alle thema’s gerelateerd aan bomen. Wij bieden hiervoor trainingen, opleidingen en examens aan. Professionaliteit en deskundigheid, daar staan wij voor. Plezier en liefde voor ons vak staan centraal.

Meer informatie over de openingstijden en bereikbaarheid van de beurs vindt u hier.

Komt u ook langs op onze stand? Bestel hier uw gratis toegangskaarten. Tot ziens op 28 of 29 september in Jaarbeurs Utrecht!

Bronvermelding:

http://degroenestad.nl/downloads/groen-loont.pdf

http://www.openbareruimte.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_ruimte

http://www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte/beheer-en-onderhoud

Schrijf een reactie op dit bericht