Dieren in het bos - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Dieren in het bos

In het bos leven vele dieren, waarvan je de meeste (overdag) niet ziet. Wanneer je nadenkt over welke dieren er allemaal in het bos voorkomen, zal je versteld staan over de verscheidenheid aan soorten die er leven. Dieren gebruiken het bos onder andere om materiaal en de beschutting voor nesten te vinden en voor het vinden van voedsel natuurlijk.

Veel dieren houden zich zoveel mogelijk verstopt voor mensen en komen meestal pas tegen de avond of ’s nacht tevoorschijn.

Welke dieren vind je in het bos?

Insecten
In het bos bevindt zich een rijk insectenleven. De insecten zijn vooral actief in de bodem, maar je vindt ze natuurlijk ook in de bomen zelf. Deze insecten trekken veel vogels aan. Eén van de mooiste insecten is misschien wel Het Vliegend Hert. Dat is wel een behoorlijk zeldzame insectensoort.

Vogels
In het bos zijn veel vogels, meestal hoor je ze beter dan dat je ze ziet. Vogels in het bos zoeken wat ze nodig hebben om te leven, zoals voldoende voedsel, slaap- en nestgelegenheid. In het bos zie je vogels onder elkaar strijden om de beste voedselplekjes. Gelukkig eten ze niet allemaal hetzelfde.

De bekendste vogel is misschien wel de bonte specht, zijn klopgeluid galmt vaak langs de bomen.

Zoogdieren
Er leven veel zoogdieren in het bos, zowel grote als kleine. Voorbeelden van grote zoogdieren zijn het edelhert en damhert. Het damhert heeft een voorkeur voor bossen met een dichte onderbegroeiing. Het edelhert is het grootste zoogdier van ons land. Dit prachtige dier leeft in twee gebieden: op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Overigens leeft de edelhert liever in bossen en gebieden met weinig dichte begroeiing, dit vanwege zijn grote gewei. In de maanden september en oktober vindt bronst plaats en is het burlen van de edelherten in het bos te horen.

Het wilde zwijn is ook een echt bosdier. Deze zwijnen leven over het algemeen in groepen en struinen het hele bos af naar eten. Het zijn echte alleseters en gebruiken hun neus om te zoeken. Daarvoor wroeten ze in aarde, op zoek naar paddenstoelen eikels, slakken, insecten enzovoort.

De ree vind je vooral aan de bosranden, die naast weilanden liggen. Er wordt gezegd dat de ree het snelste, wilde zoogdier in West-Europa is.

Geen natuurlijke vijanden

Nederland kent geen grote roofdieren, daarom hebben bovengenoemde dieren geen natuurlijke vijanden meer in Nederland. De wildstand van deze dieren wordt door jagers onder controle gehouden. De laatste jaren zien we steeds vaker berichten langskomen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Wat denk jij, is er plaats voor dit roofdieren in onze bossen?

Kleine dieren

Er leven wel veel kleine roofdieren in het bos. Denk bijvoorbeeld aan vossen, dassen en boommarters. Daarnaast wemelt het van de kleine zoogdieren: muizen, konijnen en natuurlijk eekhoorns. Deze kleine zoogdieren vormen een belangrijke voedselbron voor de roofvogels en grotere roofdieren.

Bosliefhebbers

Als grote bosliefhebbers vinden de teamleden van PC bomen het belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor de bomen, maar ook voor alles wat er leeft, groeit en bloeit in een bos. Daarom wordt er regelmatig in de blogs aandacht besteed aan natuurthema’s. Meer weten over PC bomen? Op onze website vindt u informatie over ons en ons opleidingsaanbod.

Schrijf een reactie op dit bericht