Persbericht: Zorg voor monumentale Kroezeboom in Ruurlo komende jaren in goede handen - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Persbericht: Zorg voor monumentale Kroezeboom in Ruurlo komende jaren in goede handen

De gemeente Berkelland neemt het eigendom en de aansprakelijkheid van de kroezeboom aan de Borculoseweg in Ruurlo over van Old Reurle. Praktijk Centrum Bomen neemt kroezeboom op als studieobject voor studenten. De kroezeboom is een begrip en behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische en toeristische objecten in de gemeente.

De kroezeboom, een zomereik, is 300 tot 400 jaar oud en staat als monument op de landelijke bomenlijst van de Nederlandse Bomen stichting. Volgens de bijzondere bomenlijst van de gemeente Berkelland voldoet de boom aan de volgende criteria: monumentaal, cultuurhistorisch, karakteristiek/beeldbepalend en een bijzondere groei- of snoeivorm.

De Historische Vereniging Old Reurle had sinds 1999 de kroezeboom in overleg met de particuliere eigenaar en de voormalige gemeente Ruurlo geadopteerd. Zij is niet meer in staat om de boom voldoende te onderhouden, zowel financieel als fysiek. De vereniging heeft de gemeente gevraagd of zij eigenaar wil worden en dus aansprakelijk wil zijn voor de boom.

Praktijk Centrum Bomen, een opleidingsinstituut gespecialiseerd in onder andere  boombeheer, heeft aangegeven de boom als studieobject te willen gebruiken voor de opleiding van studenten. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zal PC Bomen ook zorg dragen voor de (visuele) boominspecties. De kosten voor ‘bijzonder’ onderhoud komen van rekening van de gemeente.

 pcbomen-kroezeboom

Dit is een gerestaureerde en ingekleurde ansichtkaart van de Kroezeboom aan de Borculoseweg in Ruurlo, vermoedelijk uitgegeven in 1921. Op de achtergrond staat Agneta, een in 1851 gebouwde pel-, olie- en korenmolen. In 1914 is de molen omgebouwd naar een houtzaag- en korenmolen en is nu nog steeds in bedrijf.

Een Kroezeboom (of Kroeseboom) is een boom, meestal een eik, die een grens of kruispunt aangeeft. In de Achterhoek en Twente werden vaak stenen of bomen gebruikt als grensbepaling op de es van waaruit de akkers verdeeld werden. Daarnaast werd de plek ook als heilige plaats of rechtspraakplaats gebruikt. De Kroezeboom in Ruurlo is nu ongeveer 300 tot 400 jaar oud en behoort daarmee tot de oudste bomen van Nederland. De boom bestaat boven de grond uit vier stammen die waarschijnlijk uit één wortelstronk afkomstig zijn. De gezamenlijke omvang van de vier stammen is ruim tien meter. Daarmee zou het ook de dikste boom van Nederland zijn (als de grote ruimte tussen de vier stammen meegeteld mag worden tenminste).

Wanneer vroeger de koster vanuit de kerktoren zag dat een begrafenisstoet langs de Kroezeboom het dorp naderde was dat voor hem het teken om de klok te luiden. Daardoor ontstond de naam “luubusse” (het bos vanaf waar de klok werd geluid). Verder speelde de Kroezeboom in Ruurlo een belangrijke rol in het dorpsleven.

Om de boom stonden vroeger bankjes waar de bewoners elkaar hun belevenissen vertelden en waar het nieuws uit omliggende plaatsen werd uitgewisseld.

Noot voor de redactie:

Nadere informatie bij: Communicatie gemeente Berkelland, T: 0545-250 587.

Schrijf een reactie op dit bericht