Ruurlo, het dorp rond de Kroezeboom - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Ruurlo, het dorp rond de Kroezeboom

Mannen bezig met onderhoud Kroezeboom

Aan de Borculose straat in Ruurlo staat een erg opmerkelijke boom. Het is een zomereik met vier grote stammen, die vlak boven de grond groeien vanuit één gemeenschappelijke wortelstronk.
Gezamenlijk hebben de stammen een gemiddelde omtrek van ongeveer 10 meter. Veel bomenliefhebbers denken dat dit de dikste eik en dikste boom is van Nederland. Bij deze boom blijft het echter de vraag of dit één grote boom is, of dat het 4 verschillende vergroeide individuen zijn. Door een genetisch onderzoek zou dit eventueel aangetoond kunnen worden.

Grensafscheiding en oudheid

De Kroezeboom had vroeger een speciaal plaatsje voor de boeren. Het gaf voor hen namelijk de grens aan tussen twee verschillende akkers. Door de uitbreiding van Ruurlo is de boom nu wat meer in een woonwijk beland. De leeftijd van deze boom is moeilijk te bepalen. Er is niets bekend over de aanplant. Bomenkenners denken dat de boom tussen 1700 en 1750 gepland moet zijn. De bomenstichting denkt daar anders over, en verwacht dat de boom rond 1600 en 1700 is gepland. Het is echter niet onmogelijk dat de gemeenschappelijke onderstam nóg ouder is! Gezien de omvang van 10 meter, zou de onderstam wellicht meer dan 400 jaar oud kunnen zijn.

De toekomst van deze Kroezeboom

Het gaat hier dus om een boom met veel cultuurhistorische waarde. De toekomst van de boom is vooralsnog veilig, de gemeente Berkelland is in 2017 de nieuwe eigenaar geworden van deze oude eik. De verwachting is dat de boom nog enkele eeuwen mee zou kunnen gaan. De naam Kroezeboom verwijst naar het feit dat deze boom een kruis- of grenspunt markeerde. Deze boom heeft vroeger op een akker buiten Ruurlo gestaan, aan de zandweg die toentertijd niet of nauwelijks bebouwd was. Wanneer een begrafenisstoet langs de Kroezeboom het dorp betrad, werd bij de Kroezeboom de klok geluid. Vandaar de naam ‘luubusse’, het bos waar de klok veelal werd geluid.

Onderhoud

Wij van Praktijk Centrum Bomen zijn erg blij dat wij het onderhoud mogen plegen aan deze speciale boom en monumentale boom. Wij gaan er vanuit dat we nog vele jaren mogen genieten van dit prachtige exemplaar!

Schrijf een reactie op dit bericht