Monumentale bomen van nationaal belang - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Monumentale bomen van nationaal belang

Volgroeide, oude bomen zijn in Nederland een kostbaar bezit. Een boom is pas na vele mensengeneraties volgroeid en heeft dan gigantische afmetingen bereikt. Hoe kun je ervoor zorgen dat bomen oud worden? Door de bomen goed en duurzaam te beschermen en onderhouden. PCbomen vindt dat ook erg belangrijk. Dat blijkt niet alleen uit de aandacht die wij aan goed boomonderhoud in onze trainingen geven. Ook het onderhoud van de Kroezeboom in Ruurlo draagt bij aan het behoud van monumentale bomen. Bovendien wordt de monumentale boom als studieobject gebruikt.

Uit een uitgebreide inventarisatie is bekend welke bijzondere bomen we in Nederland hebben. Overheden en beheerders worden opgeroepen om diverse beschermende maatregelen te treffen om deze monumentale bomen te beschermen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze bomen behouden blijven en goed worden onderhouden.

Bomen van nationaal belang

In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het register bevat op dit moment zo’n kleine 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen en boomgroepen.

Drie voorwaarden

Bomen die in het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn opgenomen, voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De boom moet minimaal 80 jaar zijn.
  2. De boom heeft een levensverwachting van ten minste 10 jaar en dient voldoende gezond te zijn.
  3. De boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
  • beeldbepalend voor de omgeving
  • cultuurhistorische waarde: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis
  • zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, ouderdom of op een andere manier opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.
  • dendrologisch waardevol: zeldzame variëteit of soort
  • natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, zitten er in of rondom de boom bijzondere planten en/of dieren.

Website monumentale bomen

Er is een speciale website van het Landelijk Register van Monumentale Bomen. In dat register staan ongeveer 15.000 bomen, boomgroepen en lanen. De locatie van de monumentale bomen is ook op deze site terug te vinden. Verder vind je er de basisgegevens van de boom en meestal kun je op foto’s van de boom klikken. Neem eens een kijkje op www.monumentalebomen.nl.

Bron: Bomenstichting

Schrijf een reactie op dit bericht