Welke processen spelen bij bodemvorming een rol? - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Welke processen spelen bij bodemvorming een rol?

Bos met op de achtergrond water

In onze vorige blog spraken we over het ontstaan van moedermateriaal. Dit moedermateriaal is continue onderhevig aan veranderingen. Dit proces wordt bodemvorming genoemd. Bij bodemvorming zijn een aantal processen die een belangrijke rol spelen. In dit blog besteden we aandacht aan deze processen.

Vijf processen
Bij bodemvorming spelen vijf processen een rol. Maar welke bodem er uiteindelijk ontstaat als gevolg van deze processen, is ook afhankelijk van factoren als klimaat, moedermateriaal, grondwater, helling, tijd en invloed van plant, dier en mens.
De vijf processen die bij bodemvorming een rol spelen zijn:

  • Heterogenisatie
  • Homogenisatie
  • Oxidatie/reductie
  • Rijping
  • Humificatie

Heterogenisatie
Met heterogenisatie wordt ook wel bedoeld: de in- en uitspoeling van stoffen. Wanneer het regenwater wegzakt in de bodem, lossen hierin allerlei stoffen op uit de bovenste bodemlagen. Deze stoffen worden in een diepere bodemlaag weer afgezet.

Homogenisatie
Doordat bodemdieren, met name wormen, en planten gangen in de grond maken, wordt het bodemmateriaal verplaatst en gelijkelijk over de bodem verdeeld. Daarnaast draagt ook de grondbewerking door de mens bij aan het proces van homogenisatie.

Oxidatie/reductie
Dit betreft de scheikundige reacties met zuurstof (oxidatie) of bij afwezigheid van zuurstof (reductie). Zo kunnen ijzer en mangaan bijvoorbeeld verschillende scheikundige verbindingen met zuurstof aangaan. Hierdoor zijn ze meer of minder oplosbaar in water.

Rijping
Wanneer natte veen- of kleigronden droog komen te liggen vindt een proces plaats dat men rijping noemt. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij het indijken of inpolderen van gronden. Doordat de grond in aanraking komt met lucht verdwijnt er veel water en organische stof uit de bodem. Hierdoor neemt de dichtheid toe, komt er zuurstof in de grond en vinden er belangrijke scheikundige omzettingen plaats.

Humificatie
Onder humificatie valt de aanvoer en omzetting van organische stof. De plantenresten van afgestorven planten komen in de bodem terecht. Dit materiaal wordt omgezet door het bodemleven en vervolgens door de bovenste bodemlaag gewerkt. Uiteindelijk ontstaat een omgezet materiaal dat humus genoemd wordt.

Meer weten of inschrijven?

PCbomen verzorgt diverse trainingen, bijscholingen en opleidingen op het gebied van boomverzorging. Ben je een professionele boombeheerder, boomverzorger of groenvoorziener die meer wil weten over bodemvorming en andere roeiplaatsaspecten? Vind hier meer informatie over ons aanbod. Je kunt je daar ook inschrijven voor een of meerdere trainingen.

Schrijf een reactie op dit bericht