Welke vijf bodemtypen onderscheiden we in Nederland? - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Welke vijf bodemtypen onderscheiden we in Nederland?

Kleine planten in de natuur

In ons vorige blog legden we uit wat de belangrijkste processen van bodemvorming zijn. Als gevolg van deze bodemvorming ontstaan bodemtypen. Benieuwd welke bodemtypen dit zijn?

De Nederlandse bodems worden in vijf groepen (orden) bodemtypen uitgesplitst. De orden zijn gebaseerd op de belangrijkste veranderingen die door bodemvorming zijn opgetreden. Elk orden is weer verder onderverdeeld. Dit is echter voor de kennis van de stadsbodem van minder belang.

De vijf orden zijn:

 • Veengronden
  Deze gronden zijn ontstaan uit plantenresten
 • Podzolgronden
  Dit zijn gronden waarin humus, ijzer en aluminium uit de bovenste lagen zijn gespoeld en vervolgens in dieper liggende lagen weer zijn neergeslagen.
 • Brikgronden
  In deze gronden heeft lutum zich als gevolg van uitspoeling uit de bovenste laag afgezet in de diepere lagen.
 • Eerdgronden
  Deze grond heeft een donkergekleurde, humusrijke bovengrond van tenminste 15 centimeter. Dit wordt de eerdlaag genoemd. Deze is veroorzaakt door een ophoging van organische stof is ontstaan, zonder dat dit veen is geworden. De ophoging kan een gevolg zijn van natuurlijke ophoging of door de mens veroorzaakt door bemesting.
 • Vaaggronden
  Deze gronden zien we in gebieden waar weinig of nog helemaal geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan jonge polders of stuifzanden.

Meer weten of inschrijven?

PCbomen verzorgt diverse trainingen, bijscholingen en opleidingen op het gebied van boomverzorging. Ben je een professionele boombeheerder, boomverzorger of groenvoorziener die meer wil weten over bodemtypen en andere groeiplaatsaspecten? In onze webshop vind je meer informatie over ons aanbod. Daar kun je je ook inschrijven voor een of meerdere trainingen.

Bron
Zie boek 2a Stadsbomen Vademecum, Groeiplaatsaspecten
Blz 24 Bodemtypen

Schrijf een reactie op dit bericht