Boombescherming bij werkzaamheden deel 1 - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Boombescherming bij werkzaamheden deel 1

Bomen met zonlicht

Bij werkzaamheden in de buurt van bomen, raken deze regelmatig beschadigd of moeten zij in het uiterste geval zelfs helemaal verdwijnen. Dat dit niet nodig is bespreken we in dit tweedelige blog. We bekijken we wat er aan de beleidsmatige- en de praktische kant nodig is bij boombescherming tijdens werkzaamheden. In dit eerste deel gaan we in op de beleidsmatige aspecten. 

Beleid
Goed beleid moet de bescherming van bomen in eerste instantie mogelijk maken. De basis voor het behoud van bomen is een bomen- of groenbeleidsplan. Die is erop gericht waardevolle bomen veilig te stellen.

Juridisch vastleggen
Algemene regels ter bescherming van bomen kunnen juridisch worden vastgelegd. Dit zijn gemeentelijke verordeningen, zoals de algemene plaatselijke verordening (APV) of een afzonderlijke bomenverordening. Veel gemeenten nemen in deze bomenverordening op dat het uitvoeren van een bomen effect analyse (BEA) verplicht is.

Schade
De boombeheerder heeft als taak schade aan bomen te voorkomen tijdens de werkzaamheden. Wanneer er desondanks toch schade aan bomen ontstaat is het belangrijk de schade terug te koppelen. Op die manier is de veroorzaker zich bewust van de schade en kan de schade in de toekomst voorkomen worden.

Gestandaardiseerde beoordeling
Een BEA is een gestandaardiseerde beoordeling van de mogelijke effecten van de bouw of aanleg voor bomen. De centrale vraag bij een BEA is: “Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven”? De eisen aan een BEA kent een vaste inhoud.

  • Inleiding
  • Beoordeling
  • Conclusie
  • Aanbevelingen

Door tijdens de fase van planvorming te beoordelen met een BEA, kan vooraf bepaald worden of de bouw moet worden aangepast of dat er beschermende maatregelen moeten worden getroffen. Op deze manier wordt de kans op behoud van de boom vergroot.

Wil jij als boombeheerder ook een volwaardige gesprekspartner zijn bij overheidsinstanties? Kijk bij onze opleidingen voor de mogelijkheden.

Schrijf een reactie op dit bericht