Wondreacties - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Wondreacties

Mineralen van een boom

Bomen in de bebouwde kom lopen een groot risico op beschadiging door auto’s of maaimachines, maar ook door snoeien. Schimmels of bacteriën infecteren de boom via de wond, waardoor de boom kan verzwakken. Om dit te voorkomen beschikken bomen zelf over een verdedigingsmechanisme tegen de verspreiding van infecties. Een boom kan op twee manieren reageren op beschadigingen: door afgrendeling van het verwonde hout of door wondovergroeiing.

Afgrendeling van het verwonde hout

De eerste reactie van een boom op een beschadiging is zogenoemde ‘compartimentering’. De boom zorgt er zelf voor dat het gezonde hout wordt afgescheiden van de beschadiging. Hierdoor wordt het verder infecteren van de wond beperkt. Ook de bacteriën en schimmelsporen die een boom van nature al bij zich draagt, proberen na het contact met zuurstof als gevolg van de beschadiging zo diep mogelijk de wond binnen te dringen. Het afweermechanisme zorgt ervoor dat de boom met suikers, zouten, gommen en harsen de beschadigde zones probeert af te grendelen.

Wondovergroeiing

Door vormen van nieuw weefsel over het wondoppervlak sluiten bomen hun wonden af. Dit betekent echter niet dat de bomen de wonden hiermee herstellen. Zij vormen enkel nieuwe cellen over de beschadiging heen. Een ontstane wond blijft dus bestaan, deze kan alleen overgroeid worden met nieuwe cellen. Door een volledige overgroeiing wordt de zuurstoftoevoer afgesloten. Pas als de zuurstoftoevoer is afgesloten, stopt de infectie.

Belang van goede snoei

Onvakkundig snoeien geeft verzwakte plekken in de stam. Verkeerd afgezaagde takken zijn een belangrijke oorzaak van infectiehaarden. Snoeiwonden glad langs de stam kunnen veel problemen veroorzaken met gedeeltelijk afsterven van de stam tot gevolg.

Is jouw kennis ten aanzien van het snoeien op peil? Of zoek je juist naar een training of opleiding om jouw snoeivaardigheden te vergroten?

Schrijf een reactie op dit bericht