Preventie en bestrijding van ziektes - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Preventie en bestrijding van ziektes

Boom

Door preventieve maatregelen kan voorkomen worden dat ziektes en aantastingen vat krijgen op een boom. Door bij soortkeuze, groeiplaatsinrichting en onderhoud meer rekening te houden met potentiele ziekten en aantastingen kunnen toekomstige problemen verminderd worden. Is een boom toch ziek of aangetast, dan zijn er verschillende wijze van bestrijding mogelijk. Hierbij moet worden gekeken of dit wel mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is.

Preventie

De preventie richt zich op het voorkomen van ziekten en aantastingen. Dit kan onder meer worden bereikt door het gebruik van gezond plantmateriaal, het gebruik van tolerante of resistente gewassen, het creëren van optimale groeiomstandigheden, het voorkomen of beperken van beschadigingen, het nemen van sanitaire maatregelen, het toedienen van beschermende middelen of het tegengaan van monoculturen.

Bestrijding

Wanneer een boom toch ziek of aangetast is, kan met bestrijding worden getracht dit op te lossen. De bestrijding van ziektes bij bomen is op te delen in 3 categorieën:

  • Chemische bestrijding
    Sinds de jaren ’70 wordt er steeds kritischer gekeken naar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Een van de grootste bezwaren tegen chemische bestrijding is dat de bestrijdingsmiddelen niet alleen de ziekte of plaag tegengaan, maar ook andere organismen die op de boom leven kunnen vernietigen. Daarnaast kunnen ze een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier zijn. Daarom wordt chemische bestrijding nauwelijks meer ingezet in Nederland.
  • Mechanische bestrijding
    Dit is de oudste bestrijdingsmethode die er bestaat. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het wegsnoeien van plantendelen die zijn aangetast of het wegzuigen van nesten van de eikenprocessierups. Met mechanische bestrijding wordt nauwelijks schade toegebracht aan het milieu. Nadeel van mechanische bestrijding is wel dat het vaak arbeidsintensief is en soms lastig uitvoerbaar door moeilijk bereikbare plekken in de boom.
  • Biologische bestrijding
    Voor het bestrijden van een schadelijk organisme wordt bij biologische bestrijding gebruik gemaakt van een ander organisme. Dit wordt gedaan bij de bestrijding van insecten, bacteriën en schimmels.

Ook preventie en bestrijden van ziekten zijn onderdelen die behandeld worden bij onze opleidingen en trainingen. Wil je hier meer over weten?

Schrijf een reactie op dit bericht