Hoe bomen het leefklimaat in de stad verbeteren - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Hoe bomen het leefklimaat in de stad verbeteren

Drukke weg met bomen

Er is in de laatste tijd al veel geschreven over het belang van bomen in de bebouwde omgeving. In de vermindering van het ‘urban heat island-effect’ spelen bomen een belangrijke rol. Zij dragen bij aan de verlaging van de temperatuur en CO2 door verdamping en creëren daarbij een hogere luchtvochtigheid. Bijkomend zorgen bomen ook voor fijnstofbinding in steden, maar ook langs autowegen en in industriële gebieden.

Stem het ontwerp en beplantingskeuze af op de toekomst

Een balans vinden, of scheppen waarin de natuur zichzelf in stand kan houden en verder kan ontwikkelen. Dat is de opgave bij een duurzame ontwikkeling van openbare en particuliere ruimten. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de keuze van materialen en hoe deze geproduceerd worden, maar ook naar een toekomstgericht ontwerp en juiste beplantingskeuze. Het vertrekpunt moet dan ook de eigenheid en verscheidenheid van de natuur zijn. Daarbij zal de groenbeleving niet alleen op korte, maar ook lange termijn moeten worden gewaarborgd.

De stadsbomen van de toekomst

De huidige, veel aangeplante stadsbomen krijgen steeds meer te lijden van de stressfactoren die samenhangen met de stadsomgeving. Onder de stressfactoren verstaan wij: toenemende mate van mechanische schade aan wortels en ook kroon, beperktere wortelruimte, bodemafdichting, warmte reflectie van gebouwen, belasting door urine en zout en emissies van verontreinigende stoffen. Daarbij komen steeds duidelijker de merkbare gevolgen van de klimaatverandering bij.
In de zoektocht naar stadsbomen van de toekomst is in 2009 het project ‘Stadsgroen 2021’ gestart door het Beierse Staatsinstituut voor wijnbouw en tuinbouw. Nieuwe en nog weinig gebruikte boomsoorten worden hierin twaalf jaar lang onderzocht op bestendigheid tegen hitte, droogte en vorst.

Ecologische factoren

Veel bomen zijn waardevol voor dieren, zoals zoogdieren, vogels en insecten. Hierdoor zijn ecologische factoren in het ontwerpproces een belangrijke overweging bij de realisatie van groenprojecten. Een goede sortimentkeuze versterkt en ondersteunt de ecologische waarde en de natuurbeleving. Elke boomsoort draagt bij aan de voedselvoorziening, bescherming of dracht voor dieren.

Wil jij na het lezen van dit blog ook een bijdrage leveren met groenbeleving in een leefbare stad? Neem een kijkje bij onze trainingen en opleidingen, of neem contact met ons op.

Schrijf een reactie op dit bericht