Boom uitgelicht: de Kroezeboom - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Boom uitgelicht: de Kroezeboom

De Kroezeboom in Ruurlo

PCbomen is sinds juni 2017 betrokken bij de verzorging van de Kroezeboom in Ruurlo. Deze boom wordt als studieobject gebruikt voor de opleiding van studenten. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden dragen wij ook zorg voor de (visuele) boominspecties. Op onze website hebben wij een speciale pagina voor de Ruurlose Kroezeboom ingericht. Hieronder vertellen wij iets meer over dit soort bomen.

Wat is een Kroezeboom?

Een Kroezeboom is een boom die een grens of kruispunt aangeeft. Behalve als grensmarkering dienen deze bomen ook vaak als rechts- of bedevaartsplaats. Meestal gaat het om een eik. De bewoners in het oosten van Nederland gebruikten vaak stenen of bomen als grensbepaling op de es. Van daaruit werden de akkers verdeeld. Deze plek werd bovendien als heilige plaats of rechtspraakplaats gebruikt. In het Overijsselse Fleringen en Gelderse Ruurlo staan Kroezebomen die tot de oudste Nederlandse bomen behoren.

Ruurlose Kroezeboom

De Kroezeboom in Ruurlo staat aan de Borculoseweg in Ruurlo en is ongeveer 300 tot 400 jaar oud. Verdere informatie over deze boom vind je terug op onze website.

Kroezeboom op de Fleringer Es

De Kroezeboom op de Fleringer Es ligt in de buurt van Tubbergen. Het gaat om een zomereik. Waarschijnlijk is deze boom tussen 1500 en 1600 aangeplant als ‘loakboom’ of ‘markeboom’. Het is één van de oudste eikenbomen van Nederland en heeft een omtrek van bijna zeven meter en is ca. zestien meter hoog.

Tijdens de Reformatie vonden er geheime bijeenkomsten van de katholieke bevolking bij de Kroezeboom plaats. Daar woonden zij tot ca. 1730 de mis bij. Het blijkt dat bij deze Kroezeboom in de 16e en 17e eeuw een veldkapelletje, het hilligen huesken, heeft gestaan. Dit bleef voor de lokale katholieken een heilige plaats, zelf toen het kapelletje al gesloopt was.

In 1909 kwam er een nieuwe kapel bij deze Kroezeboom. De grond waarop de Kroezeboom staat in een straal van 20 meter gemeten vanuit het hart van de boom, is in 1916 geschonken aan de St. Pancratiusparochie van Tubbergen. Bij deze Kroezeboom werd tot aan de Tweede Wereldoorlog elk jaar in de zomer een mis opgedragen. In 1945 maakte de oude kapel plaats voor een nieuwe. Deze kapel is open en van hout met vakwerkmuren. Nu is het nog een verzamelplek voor deelnemers aan de vredesfietstochten om de vredesweek af te sluiten. In Fleringen zijn elk jaar de ‘Kroezeboomfeesten’, dat zijn driedaagse volksfeesten.

Kroezeboom in Vorden

In Vorden heeft tot zo’n 50 jaar geleden ook een Kroezeboom gestaan aan de Zutphenseweg tegenover korenmolen de Goede Hoop. Deze eik had, net als de Kroezeboom in Ruurlo, de functie van ‘lui-bosje’. In de jaren zestig is deze boom gekapt door de dienst gemeentewerken. Deze eikenboom was oud en had een brede kroon. De omtrek was minstens vijf meter. Deze boom is nog te bewonderen op een prentbriefkaart uit begin 20e eeuw in het archief van de Gelderse Bibliotheek in Arnhem.

Bronnen:

Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroezeboom

Bomeninfo.nl: http://bomeninfo.nl/berkelland1.htm en http://www.bomeninfo.nl/kroezef.htm

Schrijf een reactie op dit bericht