Het belang van een ETT-certificaat - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Het belang van een ETT-certificaat

Sinds enkele jaren verzorgt Praktijk Centrum Bomen (PCbomen) in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein een opleiding, die de deelnemers optimaal voorbereidt op het European Tree Technician (ETT) Examen.

Samenwerking
Door de samenwerking tussen PCBomen en de Hogeschool Van Hall Larenstein wordt er voor gezorgd dat deelnemers zelfverzekerd het ETT-examen tegemoet gaan. Ook werk- en opdrachtgevers zullen er profijt van hebben wanneer werknemers de ETT-opleiding hebben gevolgd.

2 fasen:
De opleiding bestaat uit 2 verschillende gedeeltes.  De eerste fase is de Minor ‘Bomen en Stedelijke Omgeving’ van Van Hall Larenstein.

Deze fase voorziet de brede vakinhoudelijke kennis van een boomtechnisch adviseur en het aanleren en trainen van de basiscompetenties van een adviseur in het algemeen. Wanneer deze minor met een voldoende wordt afgesloten, ontvangt men een HBO-certificaat.

De tweede fase is de modulaire ETT-opleiding van PCBomen. Deze opleiding bestaat uit drie onderdelen:

Module 1: Boombeheer en beleid

Module 2: Projectorganisatie en contracten

Module 3: Boomtechnisch onderzoek en advies

Na het volgen van deze drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis, maar kan deze ook succesvol toepassen. Daarnaast is de deelnemer voldoende voorbereid om het ETT-examen goed af te sluiten om vervolgens het certificaat te mogen ontvangen.

Persoonlijk leerplan
Na het opleidingsgesprek wordt een persoonlijk leerplan samengesteld per deelnemer. Hiermee wordt de deelnemer optimaal bediend door het inspelen op de individuele situatie van de deelnemer.

Voorkennis
Aard, duur en kosten van de opleiding zijn dus afhankelijk van de voorkennis, werkervaring en werkomgeving van de aspirant ETT’er. Iedereen die een gerichte opleiding heeft gevolgd op het gebied van bomen of beheer van bomen en beroepsmatig werkt met bomen of dit ambieert, kan instromen in dit traject. Wil je een afspraak maken voor een opleidingsgesprek? Stuur een e-mail naar info@pcbomen.nl onder vermelding van ETT-opleidingsgesprek. Uw contactpersoon is Willem van Delft.

Schrijf een reactie op dit bericht