Speciale trainingen - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Speciale trainingen

Met de jarenlange kennis en ervaring van onze vier trainers maken wij het verschil voor jouw bedrijf. Wij staan voor flexibiliteit en kwaliteit! Wij zijn gespecialiseerd in boom-, groen-, bos- en natuurbeheer. Boomverzorging staat centraal, maar wij houden ons ook bezig met alle boomgerelateerde thema’s. Naast ons vaste aanbod aan opleidingen en trainingen bieden wij ook speciale trainingen aan. Lees hieronder welke dat zijn.

Data Inspecteur Bomen (DIB)
Vanuit de zorgplicht voor bomen wordt vooral naar de veiligheid gekeken, maar hoe gaan we om met de onderhoudskenmerken? Naast de boomveiligheid zijn er meerdere kenmerken nodig om het cyclisch beheer aan te sturen. Denk aan: In welke staat van onderhoud verkeert de boom? Binnen welke boomveiligheidsklasse valt de boom? Dit zijn twee kenmerken die essentieel zijn voor het dagelijks beheer.

Basistraining Handboek Bomen (NIB)
In deze training wordt aan de hand van instructies en oefeningen de theoretische inhoud vertaald naar de praktijk. Er wordt inzicht gegeven in de hulpmiddelen (Resultaatmeter en datapaspoort) en er worden veel praktijkvoorbeelden en ervaringen gedeeld. De aspecten uitvraag t/m controle komen aan bod tijdens deze basistraining.

Veteraanbomen beheer
Veteraanbomen zijn de bomen vol gaten en holtes die in ons landschap zijn terug te vinden. Het beheer van veteraanbomen is een specialisme waarbij de klassieke inzichten voor het boombeheer vaak niet werken. Het dode hout en de rot in de holtes vragen om specifieke aandacht.

Kroonarchitectuur
Deze opleiding biedt een introductie van kroonachitectuur. Verschillende modellen en processen worden uitgebreid toegelicht en je krijgt inzicht in de kroonopbouw van bomen. Je leert ook de verschillen tussen boomsoorten onderling kennen en tussen de levensfasen van bomen.

ETW bijscholing – Ziekten en aantastingen
De afgelopen jaren komen we steeds meer in aanraking met nieuwe ziektes en aantastingen in bomen. Deze hebben grote gevolgen voor het werk van boomverzorgers.
Tijdens deze training wordt er gekeken naar de laatste stand voor wat betreft de ziekten en aantastingen en de effecten daarvan op bomen.

Eikenprocessierups bestrijden
Ook met de overlast van de Eikenprocessierups krijgen we elk jaar steeds weer mee te maken. Deze heeft grote gevolgen voor de omgeving en de bestrijder. Tijdens deze training leer je over de verschillende levensfases, hoe je om moet gaan met het afval en wat de gezondheidsrisico’s zijn.

Wil je ook een van onze speciale trainingen volgen? Schrijf je nu in via onze website!

Schrijf een reactie op dit bericht