Het belang van goed bodem- en grondonderzoek - PCBomen

Blog

Het belang van goed bodem- en grondonderzoek

Wanneer bomen worden aangeplant is het natuurlijk de bedoeling dat ze groeien en daardoor de omvang bereiken die ze kunnen bereiken. Belangrijk is dan om goed onderzoek te doen naar de grond en de bodem. Op basis hiervan kan dan bepaald worden of er verbeteringen nodig zijn op de groeiplaats.

Verschil bodem en grondonderzoek

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat het daadwerkelijke verschil is tussen bodem en grond. Het onderzoeken van de bodem wordt vooral ter plekke uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de verdichting van de bodem, de profielopbouw, de hydrologische situatie en de luchthuishouding. Grondonderzoek houdt vooral in dat men onderzoek doet naar de eigenschappen van het materiaal zelf. Deze eigenschappen worden dan meestal onderzocht in een laboratorium.

Hulpmiddelen en methoden

Het doen van goed bodem- en grondonderzoek is in te delen in basisonderzoek en een uitgebreide versie daarvan. Verschillende hulpmiddelen die men onder andere nodig heeft om basisonderzoek uit te voeren zijn; grondboor, gutsboor, penetrometer en een pH-indicator. Om een gedegen bodem- en grondonderzoek uit te voeren die verder gaat dan de basis zijn er vele specialistische materialen nodig zoals een bodemluchtmeter en een grondmonsterboortje.

In het algemeen is een uitgebreid bodemkundig onderzoek het werk voor bodemkundigen. Zij kunnen vakkundig de grond en bodem onderzoeken waarna bepaald kan worden of een groeiplaats geschikt is voor een boom.

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u ons altijd bereiken via  085 4844760 of info@pcbomen.nl. We staan u graag te woord.

Schrijf een reactie op dit bericht