De prachtige Kroezeboom | Praktijk Centrum Bomen

Blog

De prachtige Kroezeboom

De Kroezeboom is een bekend bomensoort in Nederland. De Kroezeboom aan de Borculoseweg in Ruurlo is een zomereik, die 300 tot 400 jaar oud is.

Wij zijn een opleidingsinstituut gespecialiseerd in boombeheer. Sinds juni 2017 gebruiken wij deze boom onder andere als studieobject tijdens opleidingen van onze studenten. Maar ook dragen wij zorg voor de (visuele) boominspecties

De historie van de Kroezeboom

Een Kroezeboom is een boom die vroeger vaak gebruikt werd om een grens of kruispunt aan te geven. Vroeger gebruikten de bewoners uit het oosten van Nederland meestal stenen of bomen als grensbepaling op de es. Van daaruit werden de akkers verdeeld. Daarnaast werd de plek als heilige plaats of rechtspraakplaats gebruikt.

Wat is een Kroezeboom?

Deze boom staat als monument op de landelijke bomenlijst van de Nederlandse Bomenstichting. Bovendien is deze Kroezeboom een van de oudste bomen van Nederland. De gezamenlijke omvang van de vier stammen is ruim tien meter. Daarmee zou het ook de dikste boom van Nederland zijn.

De gemeente Berkelland, waartoe Ruurlo behoort, heeft de Kroezeboom ook opgenomen in de bijzondere bomenlijst. Volgens die lijst voldoet deze boom aan de volgende criteria: monumentaal, cultuurhistorisch, karakteristiek/beeldbepalend en een bijzondere groei- of snoeivorm.

Wanneer wordt een boom monumentaal?

De boom moet aan 3 voorwaarden voldoen namelijk:

 1. De boom moet minimaal 80 jaar zijn.
 2. De boom heeft een levensverwachting van ten minste 10 jaar en dient voldoende gezond te zijn.
 3. De boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
  1. Beeldbepalend voor de omgeving
  2. Cultuurhistorische waarde: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis
  3. Zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, ouderdom of op een andere manier opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.
  4. Dendrologisch waardevol: zeldzame variëteit of soort
  5. Natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, zitten er in of rondom de boom bijzondere planten en/of dieren.

Wat betekent de Kroezeboom voor de inwoners?

De boom speelde een grote rol voor de inwoners van Ruurlo. Wanneer vroeger de koster vanuit de kerktoren zag dat een begrafenisstoet langs de Kroezeboom het dorp naderde was dat voor hem het teken om de klok te luiden. Daardoor ontstond de naam “luubusse” (het bos vanaf waar de klok werd geluid).

Bronnen

Bomenstichting
Wikipedia
Bomeninfo-1
Bomeninfo-2

Schrijf een reactie op dit bericht