Persbericht: Aftrap ETT project in Europa | Praktijk Centrum Bomen

Blog

Persbericht: Aftrap European Tree Technician (ETT) project in Europa

Het nieuwe jaar begon goed met de eerste vergadering van het Europese Erasmus Project “Promotion and Alignement of European Tree Technicians (ETT) Qualification in Europe”. De aanleiding van dit Europese project is dat er verschillen zijn ontstaan in de wijze waarop ETT’ers opgeleid en geëxamineerd worden. Het doel is om de ETT certificering in Europa verder te harmoniseren en het curriculum te moderniseren aan de hedendaagse eisen die het vakgebied stelt. Daarnaast krijgen landen ondersteuning in de implementatie van de certificering en de opleiding.

Praktijk Centrum Bomen is uitgenodigd om in dit project mee te participeren als consultant. Willem van Delft zit namens PCbomen in het Europese project. “Door de toenemende vraag naar kennis op het gebied van nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en nieuwe inzichten in het boombeheer zijn de ETT-opleiding en het examen bij PCbomen de afgelopen jaren al meebewogen. Met onze kennis willen wij graag andere landen ondersteunen bij de implementatie van de ETT-certificering en onze expertise inbrengen bij alle fases in het project”, aldus Van Delft.

Geschiedenis

Naast het succesvolle European Tree Worker (ETW) programma heeft het ETT programma binnen 15 jaar in veel Europese landen voet aan de grond gekregen. Het eerste examen werd in 2004 in Duitsland afgenomen, Nederland volgde een jaar later. Na het examen is men in staat om, naast vakinhoudelijk, ook communicatief, proces- en projectmatig te kunnen opereren.

Doelstellingen

Het Europese Erasmus Project heeft drie doelstellingen opgesteld:

 1. Inventarisatie van de bestaande opleidingscurricula en examens in Europa
 2. Het moderniseren van het European Arboricultural Council (EAC) ETT curriculum aan de huidige eisen
 3. Op basis van het vernieuwde curriculum een concrete invulling maken voor harmonisatie van de examens
 4. Het maken van een heldere gemoderniseerde studiegids en trainingssyllabus.

Werkwijze

 1. In de eerste fase van het project wordt er een inventarisatie gemaakt van het bestaande EAC ETT curriculum en van de examens zoals die op dit moment in de verschillende landen worden afgenomen. Ook wordt er een lijst gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en competenties die een ETT moet hebben anno 2021 en in de toekomst.
 2. Op basis hier van zal het curriculum voor het ETT examen herzien, en waar nodig gemoderniseerd en aangevuld worden.
 3. Op basis van het bovenstaande kan er worden gewerkt aan eenduidige afname van ETT examens in Europa volgens de laatste stand der techniek. Het project zal alle betrokken landen benaderen om tot een nog betere afstemming te komen voor standaardisering van de examens.
 4. Nederland en Duitsland zijn tot op heden leidend in het aantal gecertificeerde ETT’ers. Veel andere landen hebben de eerste stappen gezet, maar zijn nog volop in ontwikkeling op het ETT niveau. Daarom zal er een studiegids en een trainingssyllabus gemaakt worden die deze landen kan ondersteunen in de ontwikkeling van het ETT nationaal.

Resultaten

Het project gaat de volgende resultaten opleveren:

 1. Gemoderniseerd en geüpdatet ETT curriculum
 2. Helder examenstandaard voor alle deelnemende landen
 3. Documentatie om landen te ondersteunen

De EAC is naast PCbomen ook één van de partners. Zij zullen als certificaathouder er voor zorgdragen dat de resultaten in het project worden overgenomen in de bestaande ETT-systematiek en worden verspreidt binnen de lid landen.

Het project wordt ondersteund door het Europese Unie Erasmus+ Fonds en heeft een looptijd van drie jaar.

2 comments

 1. We zijn blij dat jullie aan dit project een substantiële bijdrage leveren. Jullie kenis en ervaring is onmisbaar in deze. Goed bezig jongens.

  Beantwoorden
  1. Bedankt voor je mooie woorden, Wim!

   Beantwoorden

Schrijf een reactie op dit bericht