Bodem- en grondonderzoek - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Bodem- en grondonderzoek

PCBomen-bodem-grondonderzoek-blog

Als de bomen worden aangeplant dan is het de bedoeling dat ze groeien en de juiste omvang bereiken. De plaats waar de boom groeit moet ook voldoen aan de eisen die de boom stelt aan zijn groeiplek.

Hiervoor is het belangrijk om goed onderzoek naar de grond te doen. Met de uitkomsten kan je bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de groeiplaats te verbeteren.

Doel van bodem- en grondonderzoek

Het doel van bodem- en grondonderzoek is om inzicht te krijgen in de opbouw en de samenstelling van de grond. Hiermee wordt informatie opgehaald over de bodemgeschiktheid. Als de geschiktheid van de aarde wordt beoordeeld wordt er o.a. gekeken naar: de bewortelingsmogelijkheden, de zuurstofhuishouding, de vochthuishouding en de voedingstoestand. Met deze resultaten kan getoetst worden welke boomsoort aansluit bij de bodem.

Bodemonderzoek

Bij bodemonderzoek wordt er gekeken naar een aantal zaken:
– Het bepalen van de bodemverdichting, oftewel het dichtslaan van de grond (indringingsweerstand en poriënvolume). Hiermee wordt dus de dichtheid van de grond gemeten.
– Profielonderzoek, doormiddel van boringen wordt er gekeken naar de kwaliteit van de aarde.
– Hydrologisch onderzoek (verloop van de grondwaterstand). Om te kijken hoe diep de boom kan wortelen en tot welk niveau het grondwater kan bijdragen aan het geven van vocht aan de boom.
– Onderzoek naar de bodemluchthuishouding (zuurstofgehalte). Een boom moet minimaal 16% zuurstof ontvangen voor een goede ontwikkeling.

Grondonderzoek

Het onderzoeken van de grond bestaat voornamelijk uit verschillende analyses die uitgevoerd worden in een laboratorium. Door de benodigde middelen kan dit niet zelf gedaan worden. Het beste lab hiervoor is een grond- en gewasonderzoek lab. Bij het geven van de opdracht moet er nauwkeurig opgegeven worden welke bepalingen er aan het grondmonster verricht moeten worden.

Hulpmiddelen en methoden

Het doen van bodem- en grondonderzoek kan je opsplitsen in een basisonderzoek en een uitgebreidere analyse. Om het basisonderzoek uit te voeren zijn er een aantal hulpmiddelen nodig;
grondboor, gutsboor, penetrometer, pH-indicator, spade, meetlint, mes en schrijfmap.
Een extra aanvulling aan een basisonderzoek kan een wortelboring zijn. Deze geeft de aanwezige beworteling weer. Om een uitgebreide beoordeling te doen zijn er vele materialen nodig, dit wordt ook uitgevoerd door een bodemkundige met kennis van zaken.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen over dit onderwerp? Dan kun je ons altijd bereiken via  085 4844760 of info@pcbomen.nl.
Of schrijf je in voor een van onze trainingen via onze pagina.

Schrijf een reactie op dit bericht