Pilotdag Bosbeheer; Bomen over Bomen

Blog

Persbericht: Pilotdag Bosbeheer; Bomen over Bomen

Apeldoorn, 1 september 2021

Er is veel veranderd in het bos- en natuurbeheer de afgelopen 25 jaar. Dit geldt ook voor de opleiding van professionals in dit vakgebied. Wat is de stand van zaken en waar liggen de uitdagingen voor onze sector?

Geschiedenis

Voorheen waren de opleiding geconcentreerd op de locaties Apeldoorn, Velp en Wageningen. Deze MBO, HBO en WO-centra waren gespecialiseerd in het Bosbouwonderwijs. De opleidingen werden ondersteund door uitgebreide praktijktrainingen bij de toenmalige bosbouw praktijkschool in Schaarsbergen. Sinds de jaren negentig wordt de Bosbouw opleiding aangeboden op alle AOC’s in Nederland. Dit heeft geleid tot een versnippering van de kennis bij de opleidingsinstellingen.

Ook het onderwijs is veranderd. Van vaktechnische opleidingen wordt er nu competentiegericht onderwijs aangeboden. D.w.z. de vaktechniek is minder belangrijk geworden, maar de algemene vaardigheden zoals samenwerken rapporteren, communiceren zijn de basis van iedere opleiding.

Huidige stand van zaken

Op dit moment is het aanbod van vakinhoudelijke opleidingen en trainingen die de bos- en natuurbeheerder ondersteunen in zijn werkpraktijk beperkt. Nieuwe ontwikkelingen worden beperkt opgepakt en de meer traditionele kennis dreigt te verdwijnen. Dit wordt nog een keer versterkt door de vergrijzing in de sector.

Verantwoordelijkheid

Om te anticiperen op deze ontwikkeling is het wenselijk dat de sector samen met opleiders gaat zoeken naar kennis activiteiten die de sector ondersteunen om voldoende gekwalificeerde medewerkers te houden.

De twee belangrijke speerpunten zijn:

  • Implementeren van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld;
  • Het voorkomen dat bestaande kennis verdwijnt.

Leven lang leren

Praktijk Centrum Bomen is al geruime tijd in gesprek met terreinbeheerders en bedrijven die actief zijn in de sector over hoe we kunnen anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid. Hierbij worden thema’s en onderwerpen gedefinieerd die prioriteit hebben om op te pakken. Verder wordt er nagedacht over werkvormen om de kennisactiviteiten aan te bieden. Omdat het niet alleen gaat over kennis maar vooral de praktische toepassingen ervan denken we op dit moment niet alleen aan traditionele trainingen maar ook aan andere werkvormen.

Pilotdag Bosbeheer

Recent heeft PCbomen een eerste pilotdag georganiseerd met medewerkers van de grote terreinbeheerders om te kijken hoe en in welke vorm we het “leven lang leren” moeten gaan organiseren. Het doel is om tot een uitgebalanceerd aanbod te komen van kennisactiviteiten die aansluit bij de behoeften in het werkveld. Dit aanbod moet duurzaam geborgd worden en een logische heldere opbouw hebben die aansluit bij de ontwikkeling van medewerkers en de doelstellingen van zijn organisatie. Het uitgangspunt is om dit samen met het werkveld in te gaan vullen.

Heeft u vragen, opmerkingen of interessante ideeën n.a.v. dit artikel neem dan contact op met Praktijk Centrum Bomen, info@pcbomen.nl.

Schrijf een reactie op dit bericht