Breid uw kennis uit met European Treeworker-hercertificering - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Breid uw kennis uit met European Treeworker-hercertificering

In ons vorige blog: Hogerop met ETW besteedden we aandacht aan de volledige European Treeworker (ETW)-opleiding. Dit keer komen de losse trainingen voor ETW-hercertificering aan bod.

Praktijk Centrum Bomen biedt u naast de beste leerweg naar het European Treeworker-examen ook losse trainingen voor ervaren ETW’ers die hun kennis willen uitbreiden of op peil willen houden. Zo kunnen zij voldoen aan de hercertificeringseisen.

Wij kunnen uw bedrijf bovendien volledig ontzorgen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u adviseren en ondersteunen. Hieronder benoemen we enkele losse onderdelen van de ETW-opleiding voor hercertificering.

ETW – Schimmeldag

Het herkennen en beoordelen van schimmels is voor de boomverzorger een belangrijke activiteit. Tijdens deze training krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen betreffende het herkennen van parasitaire schimmels en de gevolgen voor de boom en de boomveiligheid.

ETW – Snoei volgens RAW en Handboek Bomen van Norminstituut Bomen

De normen en eisen die door opdrachtgevers worden gesteld aan snoeiprojecten zijn de afgelopen jaren scherper geformuleerd. Iedere boomverzorger die bomen snoeit, moet deze eisen kennen en kunnen toepassen. Tijdens de dag worden de regels van de verschillende soorten begeleidingssnoei en de daarvoor geldende contractspecificaties behandeld. Tijdens een excursie wordt op de praktische invulling ingegaan.

ETW – Ziektes en aantastingen

De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe ziektes en aantastingen in bomen. Deze hebben grote gevolgen voor het werk van boomverzorgers. Te denken valt aan risico’s voor de omgeving, de mogelijke verspreiding en de infectiedruk, de gezondheid van de boomverzorgers enz. Na het volgen van de training is de deelnemer volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot ziektes en aantastingen. De deelnemer kan deze herkennen en weet hoe te handelen in voorkomende gevallen.

Klimmen met SRT

De laatste jaren is er veel ontwikkeling in het klimmen met het SRT-systeem. Niet alleen om de boom te bestijgen maar er zijn nu ook technieken die het mogelijk maken om het toe te passen bij het werken in de kroon. Bij een juiste toepassing geeft SRT voordelen op het gebied van de ergonomie, want je klimt veel meer met je benen. Daarnaast kunnen nu hoge, grote bomen die met het traditionele systeem lastiger te beklimmen zijn, makkelijker bestegen worden. Bij onjuist gebruik is het ergonomisch voordeel echter weg en is het zeer gevaarlijk om SRT te gebruiken!

Meer informatie

Ons volledige aanbod van ETW-hercertificering vindt u hier. Neemt u gerust contact met ons op voor advies of antwoord op uw vragen.

Schrijf een reactie op dit bericht