De historie van de Kroezeboom in Ruurlo - Praktijk Centrum Bomen

Blog

De historie van de Kroezeboom in Ruurlo

Kroezeboom in Ruurlo

In juni van dit jaar besteedden we in dit blog over de Kroezeboom al aandacht aan de monumentale Kroezeboom in Ruurlo. PC Bomen heeft deze Kroezeboom opgenomen als studieobject voor studenten. Graag vertellen wij u hieronder wat meer over de historie van deze bijzondere Ruurlose boom.

Monument

De Kroezeboom aan de Borculoseweg is een zomereik, die 300 tot 400 jaar oud is. Deze boom staat als monument op de landelijke bomenlijst van de Nederlandse Bomenstichting. Bovendien is deze Kroezeboom een van de oudste bomen van Nederland. De boom bestaat boven de grond uit vier stammen. Waarschijnlijk zijn die uit één wortelstronk afkomstig. De gezamenlijke omvang van de vier stammen is ruim tien meter. Daarmee zou het ook de dikste boom van Nederland zijn. Dan moet de grote ruimte tussen de vier stammen wel meegeteld kunnen worden. Omdat de omvang ruim 10 meter is, kan de boom zelfs meer dan 400 jaar oud zijn. Helaas is er over de aanplant niets bekend.

Plaats van de boom

Wist u dat een Kroezeboom een grens of kruispunt aangeeft? Vroeger gebruikten de bewoners in de Achterhoek en Twente meestal stenen of bomen als grensbepaling op de es. Van daaruit werden de akkers verdeeld. Daarnaast werd de plek als heilige plaats of rechtspraakplaats gebruikt.

Belangrijke rol

Vroeger speelde de Kroezeboom een belangrijk rol in het sociale leven van Ruurlo. Zo luidde de koster de klok wanneer hij vanuit de kerktoren zag dat een begrafenisstoet langs de Kroezeboom het dorp naderde. Daar komt de naam ‘luubusse’ vandaan, het bos vanaf waar de klok werd geluid. De boom was ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. Er stonden vroeger bankjes bij de boom. Daar vertelden de bewoners elkaar hun belevenissen en wisselden ze het nieuws uit omliggende plaatsen uit.

Oude ansichtkaarten

Mooie, oude ansichtkaarten met de Kroezeboom vindt u op de site van Old Reurle, de historische vereniging van Ruurlo.

Bijzondere bomenlijst

De gemeente Berkelland, waartoe Ruurlo behoort, heeft de Kroezeboom ook opgenomen in de bijzondere bomenlijst. Volgens die lijst voldoet deze boom aan de volgende criteria: monumentaal, cultuurhistorisch, karakteristiek/beeldbepalend en een bijzondere groei- of snoeivorm.

 

Schrijf een reactie op dit bericht