Uit welke bestanddelen bestaat de bodem? - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Uit welke bestanddelen bestaat de bodem?

Weiland

De bodem kan worden opgesplitst in vaste bestanddelen, vloeibare bestanddelen en gasvormige bestanddelen. De verhouding tussen deze bestanddelen kan sterk verschillen. Per locatie is de samenstelling anders, maar ook de diepte beïnvloedt de samenstelling. Middels een bodemmonster kan de samenstelling van de bestanddelen bepaald worden.

Vaste bestanddelen

De vaste bestanddelen van de bodem bestaan uit minerale delen en organisch materiaal. Door verwering van gesteenten van de aardkorst ontstaan de minerale delen. Met organisch materiaal worden afgebroken en niet omgezette dode planten en dieren en het bodemleven bedoeld.

Vloeibare bestanddelen

De vloeibare bestanddelen bevinden zich in de kleine poriën van de bodem. In de kleine holten tussen de vaste bestanddelen hoopt het water zich op.

Gasvormige bestanddelen

Naast vaste en vloeibare bestanddelen, vinden we in de bodem ook gasvormige bestanddelen. De grote poriën in de bodem zijn met lucht gevuld.

De Nederlandse bodem

Het grootste deel van de Nederlandse bodem is ontstaan als gevolg van transport van de bodem. Zo bestaat bijna de hele ondergrond van de bodem uit afzettingen van de Rijn en de Maas. Keien en Keileem zijn afkomstig van landijs tijdens de IJstijd. In de laatste IJstijd voerde de wind vanuit het Noordzeebekken de dekzanden in het zuiden en oosten en het löss in Limburg aan. Later werden er door de zee juist weer kleihoudende lagen afgezet. Deze zien we in het noorden en westen van ons land. De plantengroei in natte gebieden zorgde voor het ontstaan van veen. Deze verschillende afzettingen worden moedermateriaal genoemd.

Meer weten of inschrijven?

PCbomen verzorgt diverse trainingen, bijscholingen en opleidingen op het gebied van boomverzorging. Ben je een professionele boombeheerder, boomverzorger of groenvoorziener die meer wil weten over de bodem en groeiplaatsaspecten? Vind hier meer informatie over ons aanbod. Je kunt je daar ook inschrijven voor een of meerdere trainingen.

One comment

  1. Flagyl Generic Form Doxycycline From Canada Cialis Viagra Effets Secondaires viagra Keflex And Chills As Side Effect

    Beantwoorden

Schrijf een reactie op dit bericht