Waarom worden groeiplaatsaspecten steeds belangrijker? - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Waarom worden groeiplaatsaspecten steeds belangrijker?

Drukke weg met bomen

Door intensiever ruimtegebruik in de stad staat de groeiruimte voor bomen daar steeds meer onder druk. Het is dan ook van groot belang om al bij de planvorming goed inzichtelijk te hebben welke groeimogelijkheden de bomen hebben op de beoogde locaties. In dit blog bespreken we welke groeiplaatsaspecten hierbij een rol spelen.

De juiste boom op de juiste plek

De bomenstructuur in de stad hoort op de stedelijke structuur aan te sluiten en deze tevens te versterken. Hiervoor is het van belang dat de juiste boom op de juiste plek staat. En dat er rekening wordt gehouden met de bovengrondse en ondergrondse benodigde ruimte, zodat de bomen hun hele bestaan voldoende groeiruimte zullen hebben. Al op beleidsniveau moeten hiervoor de juiste keuzes gemaakt worden.

De groeiplaats van een boom omvat alle boven- en ondergrondse fysische, chemische en biologische factoren van de standplaats die de levens- en ontwikkelingsmogelijkheden van een  boom bepalen. Wanneer er onvoldoende rekening wordt gehouden met deze groeiplaatsaspecten zullen bomen niet optimaal functioneren. Bij enorm slechte groeiplaatsomstandigheden zullen de bomen het zelfs niet overleven.

Bovengrondse groeiplaatsaspecten

Bovengronds wordt de groei van de boom uiteraard beïnvloed door de weersomstandigheden. Maar ook stedelijke factoren zoals verkeer en bebouwing zijn factoren die bovengronds een rol spelen in de groeimogelijkheden van de boom. Belangrijke bovengrondse groeiplaatsaspecten zijn onder meer:

  • te weinig ruimte voor de uitgroeiende kroon. Vaak veroorzaakt door plaatsing dicht naast bebouwing.
  • ruk- en valwinden en tocht rond grote (hoge) gebouwen. Hierdoor liggen takbreuken op de loer en sommige boomsoorten zijn door tocht extra vatbaar voor luis of meeldauw.
  • afstand tot de rijbaan. Door een te korte afstand tot de rijbaan is de kans op aanrijdschade groot.
  • zoute zeewind. De zoute zeewind zorgt ervoor dat dat bomen sneller uitdrogen. Bomen aan de kust moeten dus windbestendig, droogtetolerant en ongevoelig voor zout zijn.

Ondergrondse groeiplaatsaspecten

De grootste bedreigingen voor een boom in bebouwd gebied liggen niet bovengronds maar ondergronds. Aspecten die hierin een grote rol spelen zijn onder meer:

  • Omvang van de ondergrondse groeiruimte
  • De kwaliteit van de bodem
  • De lucht- en vochthuishouding
  • Beschikbaarheid van voedingselementen
  • Zuurgraad
  • Zout

Meer weten of inschrijven?

PCbomen verzorgt diverse trainingen, bijscholingen en opleidingen op het gebied van boomverzorging. Ben je een professionele boombeheerder, boomverzorger of groenvoorziener die meer wil weten groeiplaatsaspecten? Vind hier meer informatie over ons aanbod. Je kunt je daar ook inschrijven voor een of meerdere trainingen.

Schrijf een reactie op dit bericht