Tips voor juiste boomaanplant - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Tips voor juiste boomaanplant

Plantje in de grond

De aanplant van bomen wordt vaak onderschat. Hierdoor kunnen fouten worden gemaakt bij het planten en is de aanplant teleurstellend. Er is een aantal voorwaarden voor een goede aanplant. Wat de beste planttijd is, de juiste voorbereiding van de plantplaats en juiste plantdiepte zijn zomaar enkele voorwaarden. In dit blog meer uitleg over de juiste aanplant.

Planttijd

De aard van het plantmateriaal is een goede indicatie van de planttijd van de boom. Hiervoor is een vuistregel; bomen met naakte wortels plant je tussen half november en begin april. Bomen met een kluit kun je planten tussen half november en begin mei. Containerbomen kun je het hele jaar door planten. Andere factoren die een rol spelen bij de aanplant zijn de periode van vegetatierust, neerslaghoeveelheid en bodemtemperatuur.

Vegetatierust

De mate van wortelschade heeft een directe link met vegetatierust. Wanneer de bomen geen blad hebben, zal er weinig verdamping plaatsvinden. Als de wortels van de boom beschadigd zijn, is de capaciteit om water op te nemen sterk verminderd. Naar mate er minder beschadiging is, zal de vegetatierust minder van belang zijn. Dat is de reden dat containerbomen het hele jaar door geplant kunnen worden.

Neerslag hoeveelheid

De eventueel opgelopen wortelschade wordt hersteld door vocht. Hiermee komt de wortelgroei weer op gang. In het Nederlandse klimaat valt in de herfst en in de lente de meeste neerslag. Dit geeft de aanplant de grootste kans op succes. Let op dat bij aanhoudende regenval het risico op structuurbederf van de grond groter wordt. Als de bodem te nat is, kan er niet geplant worden.

Bodemtemperatuur

De bodemtemperatuur heeft een grote invloed op de ontwikkeling van nieuwe wortels. De meeste boomsoorten hebben baat bij aanplant in het najaar, voordat de bodemtemperatuur sterk daalt. Bij vorst bestaat het gevaar dat de wortels in de losse bodem bevriezen en uitdrogen.

Plantplaats

De plantplaats is het deel van de groeiplaats waar de boom geplaatst wordt. Het is dus niet alleen het plantgat, maar ook de inrichting van de ruimte direct om de boom die geplaatst gaat worden. Dan hebben we het over beluchtingssystemen, watervoorzieningen, boompalen en boomband. Hier gaan we in een volgend blog dieper op in.

Goede voorbereiding

Goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook voor de aanplant van bomen. Zeker als er meerdere bomen tegelijk worden geplant. Als je dit goed voorbereidt, kun je bij gunstig weer een maximaal aantal bomen planten. Het is zaak dat het plantmateriaal niet te lang op het werk ligt.

Meststoffen

Bij een goed ingerichte plantplaats is toevoeging van extra meststoffen niet nodig. Toevoegen van vers organische stoffen kan zuurstofproblemen opleveren, doordat bij de omzetting van dat organisch materiaal zuurstof aan de bodemlucht wordt onttrokken. Dit heeft een nadelig effect op een gezonde ontwikkeling van de boomwortels.

Plantdiepte

Een verkeerde plantdiepte, vooral te diep, is een belangrijke oorzaak van verminderde hergroei of zelfs afsterven. Een juiste plantdiepte is als de bomen even diep worden geplant als ze op de kwekerij hebben gestaan. Hoe diep deze op de kwekerij hebben gestaan is af te lezen aan de verkleuring op de stam vlak boven de wortelhals. Vooral kluitbomen hebben een vergroot risico op te diep planten. Dit is het gevolg van het op voorhand graven van te diepe plantgaten. Te ondiepe plantgaten zorgen voor stagnatie van de werkzaamheden. Daarnaast is het opnieuw opnemen van een kluitboom lastig door de het gewicht van de boom. Als laatste kan de kluitboom nog nazakken in de bewerkte grond van het plantgat.

Snoei

Snoei is bij aanplant niet nodig als het is aangeleverd volgens de kwaliteitseisen. De eerste snoei gebeurt pas bij het begin van de begeleidingssnoei, vaak zo’n drie jaar na de aanplant. Er zijn redenen waarom er toch gesnoeid moet worden na de aanplant. De eerste reden is als er schade is ontstaan bij de aanplant. Dan moeten de beschadigde takken worden verwijderd. De andere reden voor snoei is als de wortels zijn beschadigd en voor het wortelherstel de verdampingscapaciteit moet worden gereduceerd.

Nazorg

Na het planten van de boom is het niet klaar. Er is nog voor een periode nazorg nodig. Hoe lang die periode duurt hangt af van wanneer de bomen goed zijn aangeslagen. Dit is te herkennen aan scheutvorming met een redelijke lengte. Afhankelijk van de boomsoort kan de nazorg een periode van drie jaar duren. De nazorg bestaat uit het controleren van de boom, watergeven, controle op de boompaal en -band en het controleren van de bodemluchthuishouding.

Heeft dit blog jouw interesse gewekt om meer te weten over boomverzorging? Bekijk ons aanbod in trainingen en opleidingen tot boomverzorger. Of neem contact met ons op.

Schrijf een reactie op dit bericht