Eén op de drie boomsoorten wordt met uitsterven bedreigd - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Eén op de drie boomsoorten wordt met uitsterven bedreigd

Boomsoorten bedreigd

Een derde van de 60.000 boomsoorten die er wereldwijd te vinden zijn worden met uitsterven bedreigd. Dit meldde Botanic Gardens Conservation International (BCGI) in hun rapport. In Europa is dit 58% van de boomsoorten. Bomen vormen de ruggengraat van de ecosystemen. Ze zorgen voor 50% van de koolstofopslag op aarde en ze zijn belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Soorten die worden bedreigd

De boomsoorten die wereldwijd het meeste bedreigd worden zijn de magnolia- en merantisoorten, maar ook eiken, esdoorns en ebbenhout hebben het zwaar. In Europa gaat het om de Lijsterbes en aanverwanten. In Centraal-Afrika is de situatie nog ernstiger, daar worden 226 van de 347 soorten bedreigd. In totaal worden er 440 boomsoorten met uitsterven bedreigd Dit wil zeggen dat er minder dan 50 exemplaren te vinden zijn in de natuur. In Brazilië vindt je de meeste biodiverse bossen met het grootste aantal boomsoorten (8.847), maar ook hier worden de meeste boomsoorten bedreigd (1.788).

Hoe zit het in Nederland?

Van de 44 soorten bomen in Nederland die meegerekend zijn in dit onderzoek, wordt geen enkel soort bedreigd. Maar dit betekent niet dat we hierop niet alert hoeven te zijn. Volgens ecoloog Bas Lerink zijn er wel degelijk bedreigde bomen, zoals de wilde appel. Daarnaast is er voor boomsoorten in ons land ook de bedreiging door o.a. verstedelijking en van de invasieve exoten die ervoor zorgt dat de toestand verslechterd.

Oorzaken

De bedreiging van de bomen komt voort uit het habitatverlies door landbouw en begrazing, maar ook door houtkap en oogsten. Het veranderende klimaat, denk aan de stijging van de zeespiegel, zwaar weer en de hitte/droogte (bosbranden) spelen ook een grote rol. De mens speelt een belangrijke rol bij de ontbossing. De bomen worden gebruikt voor voedsel, brandstof, hout, medicijnen en tuinbouw. Bomen zijn daarnaast ook belangrijk voor dieren, het uitsterven van een soort kan grote gevolgen hebben voor leefomgeving van diersoorten.

Stappenplan voor de toekomst

Dit rapport geeft ook aan hoe we de bedreigde boomsoorten kunnen helpen. Er moet geïdentificeerd worden welke bomen gevaar lopen en deze moeten beschermd worden. Daarvoor heeft de BCGI een Global Tree Portal gelanceerd, een online database die bijhoudt welke inspanningen er gedaan worden op soort-, land- en wereldniveau.

Het BCGI stelt vijf belangrijke acties voor:
1. Het aantal beschermde gebieden moet uitgebreid worden voor bedreigde soorten.
2. Bedreigde soorten moeten waar het mogelijk is bewaard worden in botanische tuinen en zadenbanken.
3. De overheid- en bedrijfsfinanciering moet vergroot worden.
4. Boomplantprogramma’s moeten worden uitgebreid voor de gerichte aanplant van bedreigde en inheemse soorten.
5. Door deel te nemen aan internationale inspanningen zoals de Global Conservation Consortia verhoog je de wereldwijze samenwerking om het uitsterven van de bomen aan te pakken.

Raadpleeg het volledige rapport van BGCI (Engels)

Training Wet Natuurbescherming

Een training die hierop aansluit vanuit PCbomen is de “Wet natuurbescherming groenspecialisten” (Niveau 1, 2 en 3). In deze training leer je onder andere hoe je te werk gaat met beschermde dieren en planten tijdens het werk. Ga voor meer informatie over deze training naar deze pagina en check gelijk de trainingsdata.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen of opmerkingen? Dan kan je altijd mailen naar info@pcbomen.nl of ons telefonisch bereiken op 085 4844 760.

Bron: Animalstoday 
Bron: Scientas 
Bron: Vilt
Bron: Vrt
Bron: Nrc

Schrijf een reactie op dit bericht