Opleiding European Treeworker - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Opleiding European Treeworker

ETW

PCbomen verzorgt de European Treeworker (ETW)-opleiding en bereidt deelnemers daarmee voor op het ETW-examen. In dit blog vertellen we je meer over deze opleiding.

Wat is een European Treeworker?

European Tree Workers werken in en aan bomen om werkzaamheden uit te voeren om de bomen gezond en veilig te houden. Deze werkzaamheden worden met kennis van boomverzorging uitgevoerd en er wordt rekening gehouden met natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Voor het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden is er grondige en hoofgekwalificeerde training met oog voor veiligheid nodig. Boomonderhoud omvat o.a. het planten, verplanten, inspecteren, onderhouden en verwijderen van bomen.

De praktijk leert het beste

Als boomverzorger leer je de uitvoerende taken het beste in de praktijk. In de trainingen wordt de benodigde theoretische kennis in kleine groepen opgedaan. Daarna wordt deze kennis gelijk toegepast in de praktijk.

Drie typen trainingen

De opleiding bestaat uit drie typen trainingen: de praktische-, theoretische- en examentrainingen.
De theoretische trainingen die worden gegeven zijn de basis voor een allround uitvoerende boomverzorger. Deze training wordt door PCbomen met veel praktische leervormen uitgevoerd. Excursies en praktijkoefeningen worden gecombineerd met theoretische kennis.

Voor de praktische trainingstrajecten wordt er de focus gelegd op snoei- en veiligheidswerkzaamheden. Dit betreft klim-, motorzaag- (velling) en hoogwerktrainingen. In de examentraining worden onderdelen behandeld die ook in het ETW-examen terugkomen. Hiermee kan je de kennis die je hebt opgedaan alvast goed testen, herhalen of opfrissen. Hierbij kies je zelf welke training je (nog) wilt volgen. Bekijk de Syllabus ETW [vergeet de link niet] met uitgebreide informatie over de ETW-opleiding. In de Syllabus krijg je een duidelijk beeld van de vorm en inhoud van de opleiding.

Opleiding op maat

Voorafgaand aan de opleiding wordt er in een persoonlijk gesprek het leerplan opgesteld. In dit gesprek wordt er gesproken over de mogelijkheden van de trainingen. Hierbij wordt er gekeken naar het kennisniveau, maar ook naar de slagingskans. Hierdoor kan de vorm, duur en de kosten van de opleiding in kaart worden gebracht. Schrijf je in voor een gesprek.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

 

Schrijf een reactie op dit bericht